GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa GDPR  - PDF 

Newsletter